Kandidatenlijst GM 2014

Maak kennis met onze top 5...

 

Mijn naam is Izak Koedoot, ben 57 jaar en samen met mijn vrouw Cora hebben we vijf kinderen. Ons gezin is een mix van Nederlands, Braziliaans, Taiwanees en Chinees. Onze jongste twee studerende dochters uit China wonen nog thuis. Ruim dertien jaar wonen wij in de mooie kern Andel. Ik ben zelfstandig ondernemer en heb een advies en expertisebureau op het gebied van wetgeving gevaarlijke stoffen en interim-management. De afgelopen vier jaar mocht ik voor de ChristenUnie op diverse terreinen actief zijn als raadslid, als bestuurslid in de landelijke BestuurdersVereniging voor Noord Brabant en als adviseur van het provinciaal Unie Bestuur. Daarnaast ben ik ouderling in de Hervormde gemeente van Andel. Ik wil mij vooral inzetten voor christelijke en sociale politiek. Waarom de ChristenUnie mijn partij is? De ChristenUnie staat voor eerlijke, transparante politiek waarbij het Woord van God de basis is voor ons handelen in het dagelijks én politieke leven.

 

Mijn naam is Anne Duizer, 43 jaar, en woon samen met mijn vrouw en dochter in Giessen. Als architect ben ik dagelijks betrokken bij de inrichting van onze omgeving. En in deze tijd waarin er veel verandert, ook voor het gemeentebestuur, vind ik het belangrijk om onze samenleving mede vorm te geven. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid stel ik mij dan ook graag beschikbaar voor de ChristenUnie. Een partij die de mens, in relatie tot God en zijn naaste, centraal zet. Een partij van mensen die niet alleen praten over participatie, maar daadwerkelijk naar de medemens omzien. Daar wil ik mij voor inzetten.

 

Ik ben Marjan van der Meij-Schouten (34). Geboren en getogen in de dorpen van Woudrichem. Tijdens mijn studie heb ik me gericht op de uitvoering van gemeentelijk welzijnsbeleid en  schuldhulpverlening. Mijn specialisatie is het ondersteunen van mensen en organisaties m.b.t. zorginkoop vanuit persoonsgebonden budget.  De Wmo betekend veranderingen voor mensen die zorg nodig hebben, mensen met een arbeidsbeperking en de zorg voor onze kinderen. Deze veranderingen gaan door.  Gemeenten moeten beleid gaan maken voor deze kwetsbare groepen. Met mijn kennis en ervaring uit de praktijk zet ik mij graag in voor de gemeenteraad van Woudrichem.

 

Mijn naam is Gerrit Noeverman, 70 jaar en woon in Almkerk. Onze drie kinderen zijn getrouwd en we mogen genieten van veertien kleinkinderen. Ik ben directeur geweest van de Chr. Middelbare Agrarische School in Gorinchem. Ik ben nog actief als voorzitter van de kerkrentmeesters in de hervormde gemeente Dussen-Hank. In het verleden heb ik veel bestuurlijke functies gehad o.a. bij de Rabobank Gorinchem, voorzitter basisschool in Almkerk, scriba van de classis, lid van de generale synode en voorzitter van de dienstencommissie van het verpleeghuis in Almkerk. Ik heb me namens de ChristenUnie de afgelopen 8 jaar vooral ingezet voor een financieel gezonde gemeente zonder de gemeentelijke belastingen te verhogen en voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen.

 

Mijn naam is Hendrik Both, ik ben 42 jaar en woon en werk al meer dan 15 jaar in Almkerk. Met veel plezier werk ik in het primair onderwijs (De Halm, Almkerk). Ik ben ook actief in het onderwijs vanuit de kerkelijke gemeente en zet me daar in voor diaconale ondersteuning. Sinds de oprichting van de ChristenUnie vervul ik bestuursfuncties en daarnaast ben ik de laatste jaren bij de schaduwfractie betrokken. Leven vanuit de liefde van Christus in de volle breedte, lengte, hoogte en diepte, dat is wat ik herken in de politieke opstelling van de ChristenUnie. Daarom voor mij ChristenUnie!