Geef gemeenten meer invloed op buurtbus

buurtbuswoensdag 04 maart 2015 11:49

ChristenUnie-SGP wil dat gemeenten meer te zeggen krijgen over het buurtbusvervoer in de eigen gemeente. De rol van gemeenten is nu zeer beperkt omdat openbaar vervoer een taak is van de provincie. ChristenUnie-SGP Noord Brabant wil dat dit gaat veranderen.

“Buurtbusverbindingen zijn ontzettend belangrijk voor scholieren, studenten en ouderen in dorpen en wijken. Zij zorgen er mede voor dat dorpen en wijken leefbaar blijven. Voor gemeenten moet buurtbusvervoer dan ook hoog op de agenda staan. Helaas is men nu vaak afwachtend, ook doordat formeel de gemeenten weinig invloed hebben.” aldus Hermen Vreugdenhil Lijsttrekker ChristenUnie-SGP Noord Brabant. Hij lanceert dan ook het plan om gemeenten meer invloed te geven op de buurtbuslijnen. “Vrijwilligers zijn erg belangrijk bij de buurtbus, gemeenten kunnen in waardering en verbinden een grote rol spelen. Ook is de gemeente vaak beter op de hoogte van lokale knelpunten”.

De provincie moet gemeenten meer ruimte geven om binnen de concessie (langlopend contract) afspraken te maken met de vervoerder en buurtbusorganisaties. “Het voorstel is snel uitvoerbaar, omdat vrijwilligers centraal staan. Geef gemeenten een grotere formele rol en wij zijn er van overtuigd dat gemeenten deze goed in kunnen vullen. Als gemeenten meer invloed krijgen komt dit ten goede aan de reizigers. Bij lokale buurtbusverbindingen kunnen gemeenten in overleg met dorpsraden en inwoners veel betekenen. Bij nieuwe concessies moet dit specifiek worden opgenomen”.

Hermen Vreugdenhil ziet veel mogelijkheden; “Denk aan speciale verbindingen met evenementen als streekdagen en braderieën, of aanvullende diensten bij piekmomenten met scholen. Als lokale overheid kun je vaak sneller schakelen omdat je dichter bij de inwoners staat.”

ChristenUnie-SGP maakt zich al langer sterk voor een goed openbaar vervoer en heeft via acties en moties in de gemeenteraden de afgelopen jaren het onderwerp regelmatig op de politieke agenda geplaatst. In het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van de provinciale staten komt openbaar vervoer dan ook prominent terug. Goede busverbindingen zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving, leefbare dorpen en bereikbare voorzieningen. ChristenUnie-SGP wil daarom openbaar vervoer laagdrempelig maken en busverbindingen op het platteland in stand houden. Buurtbusvrijwilligers zijn daarbij onmisbaar en verdienen veel waardering.

ChristenUnie-SGP wil het plan in de komende statenperiode inbrengen in de staten en nodigt vervoerder en gemeentes om mee te denken. 

« Terug

Archief > 2015 > maart

Geen berichten gevonden