Geef boeren de ruimte in het land van Heusden en Altena!

busaltenavrijdag 06 februari 2015 19:44

Het leven is goed in Altena. En dat is voor een belangrijk deel te danken aan onze agrariërs. Ondernemers die met oog voor de omgeving waarin ze werken ons landschap mooi houden. Bedrijven met een sterke band met de bevolking. Dankzij onze agrariërs springen wij in het voorjaar massaal op de fiets om in de polders, de Oostwaard of rond het Pompveld te genieten van de tureluur, de kievit en de patrijs. Wij zijn trots op onze agrariërs in Altena waardoor we kunnen genieten van een prachtig open agrarisch landschap. En dat willen we zo houden!

Wij willen in Altena graag dat gemeenten en boeren samen bouwen en ruimte geven aan een duurzame agrarische sector. In veel gevallen lopen we bij uitbreidingen of verplaatsing van bedrijven die goed zijn voor zowel de boer als de omgeving tegen de regels van de provincie aan. Voor 90% past het binnen de regels maar 10 % is maatwerk. Vorig jaar ben ik daarom met een groot aantal ondernemers naar het Provinciehuis gegaan. Ik heb daar samen met de ZLTO AltenaBiesbosch het pleidooi gehouden voor meer maatwerk in onze regio. Wij hebben daar duidelijk gemaakt dat de problemen die elders in Brabant in de veehouderij spelen hier niet aan de orde zijn. Wij willen in Altena sámen bouwen aan een duurzame agrarische sector. Wij willen als gebied graag een voorbeeld zijn om te laten zien hoe het anders kan.

Dit heeft resultaat gehad. Door ons gezamenlijk pleidooi is er ruimte gekomen in de provinciale regels om maatwerk per regio te maken. Dat vraagt nu wel om actie. De drie gemeenten zullen met één visie moeten komen voor de agrarische sector en ons buitengebied. De boeren zullen aan moeten geven wat hun plannen zijn en hoe ze die binnen de regels voor duurzame bedrijven willen invullen. Dat moet lukken. Ik merk uit de gesprekken met de lokale afdeling van de ZLTO dat de boeren graag bereid zijn om te investeren in duurzaamheid. Ik zie de mooie voorbeelden waarin boeren nu al volop investeren in het landschap en in wandelpaden. Ik hoor van de gemeenten dat ze hier graag aan willen werken.

De komende jaren wordt het spannend. Altena heeft de kans om het voorbeeld voor heel Brabant te worden. Pakken we die kans niet dan blijven we aanlopen tegen allerlei regeltjes die frustratie oproepen. Dat willen wij niet. Dat vraagt wel om goed en doortastend samenwerken tussen de gemeenten, de ondernemers en de provincie. Ik ga me daar vanuit de regio en vanuit de provincie voluit voor inzetten. Laten we samen de schouders eronder zetten. In het belang van ons mooie buitengebied en onze ondernemers is dat het meer dan waard!

Hermen Vreugdenhil
Lijsttrekker ChristenUnie-SGP Provinciale Statenverkiezing Noord-Brabant

« Terug

Archief > 2015 > februari

Geen berichten gevonden