Hermen Vreugdenhil lijsttrekker provinciale ChristenUnie-SGP

Hermendonderdag 23 oktober 2014 16:50

Hermen Vreugdenhil zal bij de Statenverkiezingen in 2015 opnieuw lijsttrekker zijn voor de lijstcombinatie ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant. Dat hebben beide partijen in een verklaring bekendgemaakt. Hermen Vreugdenhil was eerder al tot de Statenverkiezingen in 2011 vertegenwoordiger voor beide partijen. Op dit moment is Hermen Vreugdenhil fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Werkendamse gemeenteraad. Hij is volgens de beide besturen de aangewezen persoon om het Statenwerk voor de partijen op te bouwen.

De ChristenUnie en SGP vinden het van belang dat beide partijen opnieuw vertegenwoordigd zijn in de Staten. De partijen hebben tezamen gekozen voor een koers van samenwerking en verbinding in de politiek en de samenleving. De partijen zien een duidelijke meerwaarde voor de Christelijke politiek in de Staten. "Christelijke politiek betekent dat partijen en mensen de verbinding zoeken, zowel in het debat als in het beleid.” Aldus Jos Roose, voorzitter van de provinciale ChristenUnie in Brabant. Vanuit dat uitgangspunt zoeken beide partijen, ondanks de verschillen die er zijn tussen de partijen, de samenwerking. "Wij zullen ons in de Staten gezamenlijk inzetten voor een christelijk geluid in de politiek met oog voor werkgelegenheid, ruimhartige zorg en ruimte voor de duurzame agrarische sector. Dit alles vanuit een verstandig financieel beleid. Ook zullen wij ons inzetten om bestuurlijke samenwerking in het Land van Altena te stimuleren en te faciliteren vanuit de provincie" aldus Hermen Vreugdenhil.

De heer Roose is van mening dat Hermen Vreugdenhil op dit moment de beste kandidaat is. “Met zijn ervaring kan hij na een periode van afwezigheid het statenwerk voor de partijen opnieuw opbouwen." De partijen hebben onderling afgesproken dat de tweede persoon op de lijst een kandidaat is van de SGP en de derde en vierde op de lijst afkomstig zijn van de ChristenUnie. De totale lijst zal in november worden bekendgemaakt door de selectiecommissies van beide partijen. "De lijst zal een goede afspiegeling zijn van de Brabantse bevolking met zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten vanuit diverse kerkelijke groeperingen" aldus Roose.

Hermen heeft in de Brabantse politiek naam gemaakt als de eenmansfractie in de Provinciale Staten van 2006 tot en met 2011. Hij was een gewaardeerd Statenlid die met de steun van een kleine steunfractie en door grote inzet een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het debat in de provinciale staten. Sinds 2014 is Hermen raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Werkendam. Hij heeft zich die rol in korte tijd eigen gemaakt door zijn sterke dossierkennis. Hermen is zelfstandig ondernemer en hij verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

www.noordbrabant.christenunie.nl

« Terug

Archief > 2014 > oktober

Geen berichten gevonden