Klaar voor de start

startvrijdag 07 april 2017 20:00

Dinsdag 28 maart jl. hebben we als ChristenUnie fracties ingestemd met het uitvoeren van een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een sportaccommodatie voor de Altena Road Runners en de Hockey vereniging in oprichting. Vooruitlopend op de nieuwe gemeente Altena hebben we als ChristenUnie fracties van Aalburg, Werkendam en Woudrichem gezamenlijk opgetrokken. Dit heeft geleidt tot een eensluidend besluit in de 3 gemeenten.

Altena Road Runners
We hebben afgelopen jaren gezien dat de atletiekvereniging Altena Road Runners z'n bestaansrecht meer dan bewezen heeft en aangeeft dringend behoefte te hebben aan een accommodatie. Dit kunnen wij volgen en hebben dit ook zelf ervaren. Tijdens de trainingsavond met zo'n 130 – 140 leden verdeeld over 6 loopgroepen werd er op de openbare weg gelopen. Met ruime aandacht voor de veiligheid van de leden, maar zeker niet altijd een veilige situatie. Dit geldt ook tijdens de training van de jeugd. Als meest geschikte locatie wordt gekeken naar De Roef in Sleeuwijk.

Hockey vereniging in oprichting
De Hockey vereniging is meer prematuur en moet nog worden opgericht. Wij verwachten dat ook hier de rapportage van de business case ons inzicht zal geven of eventuele realisatie haalbaar en gegrond is. Het golfterrein in Almkerk wordt hier gezien als meest geschikte locatie.

Business case
In gezamenlijkheid met de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem wordt het vooronderzoek – business case – uitgevoerd. Als ChristenUnie fractie hebben we hierbij aangegeven dat wij het belangrijk vinden om verantwoord om te gaan met gemeenschapsgeld. Het is dus van belang dat de uitkomsten van de business case ons inzicht geven om tot een weloverwogen besluitvorming te komen of realisatie van een accommodatie voor de Altena Road Runners en/of Hockey haalbaar is.

Wij vinden het voor de besluitvorming over realisatie van een eventuele accommodatie belangrijk dat er duidelijkheid komt over draagvlak (ledenpotentieel), bekostiging, koppelmogelijkheden met Altena College e.a. en realisatie termijn. De wethouder heeft ingestemd met de onderwerpen die wij hebben aangedragen en willen terugzien in de business case rapportage.

Amendement
Via een mede door de ChristenUnie ingediend amendement hebben wij aangegeven dat besluitvorming tot eventuele realisatie niet per definitie hoeft te wachten totdat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena operationeel is (dus na 1 januari 2019).

Heeft u vragen of suggesties, laat het ons weten: woordvoerders ChristenUnie

  • Aalburg: Pieter van Dueren den Hollander (p.vanduerendenhollander@aalburg.nl)
  • Werkendam: Wim Holster (wim.holster@werkendam.nl)
  • Woudrichem: Anne Duizer (aduizer@woudrichem.nl)

« Terug

Archief > 2017 > april

Geen berichten gevonden