Kruising Neer-Andelse weg en reconstructie Parallelweg

woensdag 14 december 2016 10:01

De ChristenUnie vindt dat de kruising Neer-Andelse weg / Parallelweg / Middenweg in Andel veiliger moet worden. Ook de Parallelweg tussen Andel en Giessen moet volgens de ChristenUnie veiliger worden. Hier zijn de laatste jaren een aantal (zware) ongevallen gebeurd. Al eerder in het jaar heeft onze fractie, samen met het CDA, een motie ingediend om verschillende mogelijkheden voor de kruising te onderzoeken.

Kruising

Voor wat betreft de kruising is de ChristenUnie voorstander van het aanbrengen van een verhoogd kruisingsvlak (plateau). Dit gecombineerd met het verkleinen van de kruising en het aanbrengen van attentie-verhogende maatregelen.

De ChristenUnie is van mening dat “snelheid” de meest belangrijke factor is op de kruising. Door voldoende hoge plateau-opritten in de Neer-Andelse weg moet de naderingssnelheid hier omlaag worden gebracht.

Parallelweg

Op de Parallelweg word veel te hard gereden. Dit blijkt ook wel uit de metingen die daar zijn uitgevoerd. Deze weg is momenteel onvoldoende ingericht en dit leidt tot onveilig verkeersgedrag. Dit heeft de afgelopen jaren helaas geleidt tot een aantal snelheids-gerelateerde ongevallen. De ChristenUnie is daarom ook voorstander van een reconstructie van de Parallelweg. Verhoogde kruisingsvlakken bij het industrieterrein, aangevuld met twee drempels, moet de snelheid op de Parallelweg omlaag brengen. De Parallelweg is een donkere weg en daarom willen wij ook graag dat hier verlichting wordt aangebracht.

De ChristenUnie heeft de wethouder gevraagd de volgende punten mee te nemen in de uitwerking van de kruising en de Parallelweg:

  1. Alle fietspaden op de kruising rood asfalteren i.v.m. een attentie-verhogende werking

  2. Een plateau-oprit ter hoogte van de Middenweg. Hier sluit het fietspad aan op de Middenweg. Door het aanbrengen van een plateau-oprit kunnen we de fietsers beter beschermen

  3. De plateau-opritten in de Neer-Andelse weg dusdanig uitvoeren dat de snelheid er ook daadwerkelijk uitgaat

  4. Op de Parallelweg, ter hoogte van de drempels en plateau’s, verlichting aanbrengen

  5. In overleg gaan met de brandweer. Té veel en té hoge drempels betekent langere aanrijtijden naar Andel. Door dit overleg is er een compromis ontstaan wat de hulpdiensten niet té veel hindert, maar de snelheid op de Parallelweg wel omlaag brengt

De wethouder heeft positief gereageerd op onze inbreng en bovenstaande punten zijn dan ook verwerkt in het definitieve raadsvoorstel.

Onze fractie is, in overleg met onze achterban, tot bovenstaande inbreng gekomen. Indien u vragen heeft over dit (of een ander) punt, neem dan gerust contact met ons op.  

« Terug

Archief > 2016 > december

Geen berichten gevonden